ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos a MAGYAR ESKÜVŐI DIVAT számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan jár el. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön a Magyar Esküvői Divat weboldalát látogatja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Az Ön személyes adatait kezeli?

Ha Ön weboldalunkon személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést a Navant Bt. végzi és cégünk felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Navant Bt.

9022 Győr

Móricz Zsigmond rakpart 4. 1./10.

Magyarország

Cégjegyzékszám: 08-06-013324

Adószám: 11360625-1-08

Ügyvezető: Tánczos Anita

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjuk végezni, illetve az Ön által megrendelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön ajánlatot vagy időpontot kér, megrendelést ad le, tájékoztatást igényel, felhasználói fiókot hoz létre, feliratkozik hírlevelünkre, vagy felkeresi weboldalunkat.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Weboldal használat:

o elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát,

o login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját;

o egyéni beállítások, ideértve az Ön kívánságlistáját, marketing üzenetekre és cookie-kra

Stúdióba való látogatás:

o személyes adatok, ideértve a név, lakcím, telefonszám, email cím, szülővárost, születési időpont, anyja neve,

o képi megjelenítések, fényképek, videofelvétel

Weboldalunk használatakor bizonyos adatok automatikusan gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k című fejezete tartalmazza. Ilyen adatok a következők:

o Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék.

Weboldalon történő kapcsolatfelvétel

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles minden esetben személyes adatokat megadni, (pl. az email cím nem kötelező, hogy személyes adatokat tartalmazzon) az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Kezelt adatok köre és célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál

E-mail

Kapcsolattartási célokat szolgál.

Telefon

Kapcsolattartási célokat szolgál.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a weboldalon történő kapcsolatfelvétel esetében szerződés teljesítése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A weboldalon történő időpontfoglalás nem kötelező. Ön dönthet úgy is, hogy az elérhetőségeinknél megadott más csatornán keres meg minket. Így Ön szabadon dönt arról, hogy ezt a kapcsolatfelvételt választja és a személyes adatainak kezeléséhez ilyen célból hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az adatok a rendszerből az utolsó foglalást követő 40. napon törlődnek.

Az adatok kezelésénél a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe melynek részleteiről az 5. pontban tájékozódhat.

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkon történő regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a 18. életévüket.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat Magyarország területén tároljuk és itt is dolgozzuk fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait a Navant Bt. gyűjti, tárolja, és dolgozza fel. Adatait nem adja tovább, értékesíti vagy cseréli el marketingcélokból a Navant Bt-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használja fel.

Külső szolgáltatók

A Navant Bt. külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal Navant Bt. együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Navant Bt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Navant Bt. a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatja az érintetteket.
Külső szolgáltatók:

• Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, (Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland)
• Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
• Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Miért és hogyan használjuk, kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

  • A weboldal és szolgáltatásaink Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Bármely, általunk a weboldalunkon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, például, hogy értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és, hogy a minél jobb szolgáltatás érdekében megismerhessük látogatóink igényeit.

Amennyiben a www.magyareskuvoidivat.hu oldalon keresztül kapcsolatba lép velünk (időpontot kér, fotót továbbit nekünk, személyes adatait osztja meg), Önre vonatkozó információkat használunk fel, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

  • A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, a Magyar Esküvői Divat termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Amennyiben Ön már a Magyar Esküvői Divat ügyfele (például korábban már rendelt tőlünk), a megadott elérhetőségi adatait felhasználhatjuk a Magyar Esküvői Divat egyéb termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó marketing közleményeknek az Ön részére történő elküldése céljából, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt engedélyezik, kivéve, ha Ön jelezte, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat, valamint az egyéb Magyar Esküvői Divat forrásokból, így például a Magyar Esküvői Divat weboldal és Facebook oldal, Ön által történő használatára, a Magyar Esküvői Divat felkeresésére és az Ön vásárlásaira, Magyar Esküvői Divat rendezvényeken való részvételére vonatkozó adatokból, valamint egyéb forrásokból származó információkat az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldése céljából használhatjuk fel.

  • Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából

Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is felhasználjuk. Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel. A termékeink és szolgáltatásaink Ön által való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak számunkra a szolgáltatási problémák azonosítása, valamint weboldalunk kezelése során.

  • Általános kutatási és elemzési célokból

A weboldalunk látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Navant Bt. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez, kivéve folyamatban lévő megrendelése van, amely még nem került átadásra, illetve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen: a Navant Bt. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

  • emailben az tanczos@tanczosdesigner.com címre írt kérelem alapján

  • Navant Bt. székhelyére postázott levélben

A kortlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy a Navant Bt. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

  • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Magyar Esküvői Divat jogos érdeke alapján, a Magyar Esküvői Divat korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

  • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, Navant Bt-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

  • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

  • Ha Navant Bt.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért a Navant Bt. kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az e-mail címen, levélben, vagy a weboldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Navant Bt. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

COOKIE-k

A Magyar Esküvői Divat weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető.

Weboldalunk használatakor a Navant Bt. az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak.

Az úgynevezett sütik (angolul 'cookies') kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad.

Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön (i) IP címét; (ii) egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel; (iii) egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát; (iv) a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére, (v) az operációs rendszerre és rendszer beállításokra; (vi) az országra és időzónára; és (vii) a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat; (viii) a weboldalunkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint (ix) elérési időket és referer URL fejléceket.

A weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik.

A weboldal vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák (mint például a nyelvválasztás) vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából.

Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

o Funkcionális: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a Weboldalainkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Lehetővé teszik a kosár és fizetési funkciók működését, valamint támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.

o Teljesítmény: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra eeboldalaink működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.

o Közösségi média és reklám: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalainkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását. A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

o Statisztika (Google Analytics alkalmazása): Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Amennyiben átfogó és naprakész összegzést szeretne minden olyan harmadik félről, amely hozzáférést nyert az Ön internetes böngészőjéhez, javasoljuk, hogy telepítsen egy ilyen célra készült böngésző plugin-t. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy számítógépétől minden cookie küldés esetén figyelmeztetést kapjon, vagy valamennyi cookie-t letilthatja. Ezt saját böngésző beállításain keresztül teheti meg, úgy, hogy minden Ön által használt böngészőben és eszközön elvégzi a beállításokat. Az egyes böngészők bizonyos mértékig különböznek egymástól, ezért ellenőrizze böngészőjének "Help" menüjét a cookie beállítások módosításának helyes módjával kapcsolatban. Amennyiben letiltja a cookie-kat, nem tud elérni számos olyan funkciót, amelyek hatékonyabbá teszik weboldalainkat, és egyes szolgáltatásaink így nem működnek majd megfelelően.

A weboldal üzemeltetője és karbantartója a Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland .

Hírlevél rendszer

A Navant Bt. hírlevél rendszert jelenleg még nem működtet, amennyiben ez a jövőben változik, itt módosítjuk az erre vonatkozó adatvédelmi irányleveket.

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Nem vagyunk felelősek ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2020 májusában került módosításra.

Kérdések és visszajelzés

Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon kollégáinkhoz emailben az tanczos@tanczosdesigner címen vagy levélben a Navant Bt. címére küldött postai levélben.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - General Data Protection Regulation, GDPR);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az Magyar Esküvői Divat Adatvédelmi szabályzata 2020. november 23-án frissült.